Wijkbelangen Emmerhout is een erkende overlegpartner van de gemeente Emmen. Als vereniging hebben we oog voor de belangen van de wijkbewoners in de meest brede zin.

Doelstelling
Wijkbelangen Emmerhout wil er aan bijdragen dat onze wijk een fijne plek is om te wonen, waar men prettig samenwoont met anderen, waar wijkbewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en bereid zijn elkaar te helpen daar waar dat gevraagd wordt.

Dit doet ze door samenwerking te bevorderen tussen verschillende organisaties die werkzaam zijn in de wijk, contact te onderhouden met buurt- en bewonerscommissies en buurtinitiatieven te ondersteunen.

Missie
We willen bereiken, dat er in de wijk Emmerhout niemand tussen wal en schip valt. Met elkaar willen we een plezierige en veilige woonomgeving (fysiek) creëren waar voor iedereen mogelijkheden en kansen zijn.

Ons uitgangspunt is dat wijkbewoners de regie hebben wat betreft het indienen van initiatieven, maar dat wij hen ook verleiden mee te werken om hun wijk mooi, leefbaar te maken, waar met plezier gewoond kan worden. Telkens zoveel mogelijk binnen een vorm van wederkerigheid.